Sådan behandles dine personoplysninger

Sådan behandles dine person-
oplysninger

Privatlivspolitik

Dataansvarlig: 
Den lille Klinik For Sundhed & Velvære v/ Lone Johansen 
Gestenvej 33B, 6600 Vejen 
CVR: 25983408 
Data opbevares hos Databehandler 

Databehandler: 
Onlinebooq ApS, Vester Ballevej 5, 7000 Fredericia, CVR: 38303473 
Vmarketing, Ådalen 7C, 6600 Vejen

Formålene

1. Klientjournal vedr. klinikkens forskellige behandlingstilbud og –muligheder
Herunder administration af oplysninger om klienter der modtager eller har modtaget behandling med zoneterapi. Der sker indsamling, registrering, opbevaring, anvendelse, ajourføring, sletning og evt. videregivelse af data. Dette gøres for at behandlingsplan kan udarbejdes jf. zoneterapeutisk teknik. 

2. Nyhedsbreve med fagligt indhold til interesserede tilmeldte
Der indsamles identifikationsoplysninger. Slettes efter anmodning. 

3. Kategorier af registrerede og kategorierne af personoplysninger
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: A. Klienter (helbredsoplysninger og identifikation) B. Modtagere af nyhedsbreve (identifikation) Oplysninger som indgår i den specifikke behandling: A+B: Identifikationsoplysninger/folkeregisteroplysninger A: Cpr.nr. i forbindelse med indberetning til Sundhedsforsikringer samt til Sygeforsikring ”danmark”. A: Helbredsoplysninger, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v. 

4. Modtagere af personoplysninger
Sundhedsforsikringer jf. aktuelle bevillinger. Sygeforsikring ”danmark” Evt. kommunale samarbejdsrelationer, vil dog kun ske med klientens udtrykkelig skriftlige samtykke. 

5. Tredjelande
Der udveksles ikke data med tredjelande.

6. Sletning
Oplysninger om klienter slettes efter anmodning fra klienten eller senest 5 år efter seneste kontakt. Data i forbindelse med nyhedsbreve slettes efteranmodning fra klienten. 

7. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Datatilsynets sikkerhedskrav for alternative behandlere som håndterer klientoplysninger overholdes. Sikkerhedskravene er offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside, https://www.datatilsynet.dk/erhverv/alternativebehandlere/krav-om-datasikkerhed-hosalternativebehandlere-som-haandterer-oplysninger-om-klienter/ og på www.fdz.dk 

8. Behandling af personoplysninger/ helbredsoplysninger 
- sker i overensstemmelse med retningslinjer som fastsat i Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-loven) § 2 stk. 3, samt bekg. 859 af 13.6.2017 §5 stk. 6 om regler for god klinisk praksis. Ligeledes opbevares data jf. SKAT’s regler for opbevaring af regnskaber.

Personoplysninger og helbredsoplysninger opbevares i papirjournalformat i aflåst skab og aflåst kliniklokale. 

Data udvekslet via www.onlinebooq.dk er sikret jf. databehandleraftale med Den lille Klinik.

Disse servicevilkår ("Termer", "Aftale") er en aftale mellem hjemmesiden ("Hjemmeside operatøren", "os", "vi", eller "vores") og dig ("Bruger", "brugeren", "du", "dig", "dit", "din" eller "dine"). Denne Aftale fremsætter de generelle termer og forhold for dit brug af denne hjemmeside og ethvert af dets produkter eller tjenester (samlet "Hjemmeside" eller "Tjenester").

Selvom denne hjemmeside kan være forbundet til andre hjemmesider, tilkendegiver vi ikke - direkte eller indirekte - nogen anerkendelse, association, sponsorering, godkendelse eller forbindelse til nogen forbundet hjemmeside, med mindre det specifikt er angivet.

Du bør nøje gennemlæse lovkravene samt andre betingelser for brug af hvilken som helst hjemmeside som du forbinder til gennem et link fra denne hjemmeside. Din linkning til enhver anden off-site side eller hjemmeside er på dit eget ansvar.

Hjemmesiden kan bruge cookies til at personliggøre og faciliterer bedst mulig navigation for brugeren af denne hjemmeside. Brugeren kan konfigurere hans / hendes browser til at underrette og afvise installationen af cookies sendt af os.